https://www.cmu.edu/me/idig/publications/Silence_is_golden,-Experimental Psychology, 2018.pdf

Abstrakt:

I motsats till den populära tron att samverkan ger bättre problemlösningar har empiriska studier visat att interaktiva grupper ofta utförde uppgifter sämre än icke-interaktiva ”nominella” grupper. Tidigare studier har huvudsakligen granskat hur det att höra andras idéer påverkar gruppprestanda. Denna studie undersökte effekterna av en annan väsentlig men förbisedd kommunikativ gruppprocess – att verbalisera idéer till andra. Deltagare (N 􏰁 156) löste 20 verbala pussel – ensamma och tysta, ensammma men tänkande högt eller i verbaliserande par. Deltagare med samma arbetsvillkor parades ihop slumpmässigt för att bilda nominella par och deras sammanslagna prestanda behandlades som nominell gruppprestanda. I förhållande till den tysta nominella gruppen försämrades prestationerna i samma omfattning hos de som tänkte högt och de som interagerade i grupperna. Dessa två grupper visade också en liknande begränsad kapacitet att expandera sökområdet. Ekvivalensen av de nominella gruppresultaten för interaktiva och de som tänkte högt visar att verbalisering är en nyckelfaktor i gruppernas sämre prestanda.