https://www.tes.com/news/tes-magazine/tes-magazine/how-build-a-primary-curriculum

Det här går lätt att relatera till debatten nästan varsomhelst. Vad ska en inspektionsmyndighet egentligen titta på och utvärdera?

Ingeress till artikeln:

”Ofsted (Engelska skolinspektionen) gör läroplanen till högsta prioritet vid sina inspektioner från nästa år – och förändringen har redan visat sig vara kontroversiell, med kritik om potentiella ideologiska preferenser och rädsla för arbetsbelastning. Förändringen kommer också att ge stor belastning på grundskolan i synnerhet, argumenterar grundskolerektor Clare Sealey, men genom att följa forskningen om vad som gör inlärningen effektiv är utmärkt läroplanering möjlig för alla skolor”.