https://hbr.org/2018/07/how-to-be-a-smart-consumer-of-social-science-research

Inledning:

”Akademiska studier inom samhällsvetenskap ger ofta mycket olika resultat. Även i discipliner som medicin, där man kan tänka sig att det finns ett direkt, fysiskt förhållande mellan den intervention som testas och dess konsekvenser, kan resultaten variera – men många tycker att situationen är värre inom samhällsvetenskapen. Detta beror på att förhållandet mellan en intervention och dess effekter kan bero på flera faktorer och skillnader i sammanhang eller genomförande kan få stor inverkan på studiernas resultat”.