http://evolution.binghamton.edu/evos/wp-content/uploads/2008/11/Geary01.pdf

Nästan en hel bok … 100 sidor Geary från 2008. Inledning:

Det är allmänt accepterat att alla barn i moderna samhällen skall få formell och omfattande undervisning inom olika kärnområden, till exempel matematik, och åtminstone skall förvärva grundläggande färdigheter, som att kunna läsa och skriva, nödvändigt för anställning och dagligt boende i dessa samhällen. Tyvärr har instruktionsmetoderna som använts för att uppnå dessa mål och faktiskt också detaljerna i själva målbeskrivningarna varit föremål för fortsatt och ofta delad debatt