https://www.cese.nsw.gov.au//images/stories/PDF/cognitive-load-theory-VR_AA3.pdf

Varför teorin om kognitiv belastning?
För att förbättra elevers prestanda måste lärare förstå den bevisbas som informerar och hjälper till att förbättra sin praxis. Ett forskningsområde med betydande konsekvenser för undervisningspraxis är teorin om kognitiv belastning. Teorin om kognitiv belastning beskrevs nyligen av den brittiske pedagogikforskaren Dylan Wiliam som ”det viktigaste för lärare att känna till” (Wiliam 2017).
Grundad i en robust evidensbas ger teorin om kognitiv belastning teoretiskt och empiriskt stöd för explicita undervisningsmodeller. Forskning om kognitiv belastningi visar att undervisningstekniker är mest effektiva när de är utformade för att överensstämma med hur mänskliga hjärnor lär sig och använder kunskap.