https://www.cese.nsw.gov.au/images/stories/PDF/-Cognitive_load_theory_practice_guide_AA.pdf

Rapport från Department of Education, New South Wales

Introduktion:

Att förstå hur mänskliga hjärnor lär sig kan hjälpa lärare att använda mer effektiva undervisningsmetoder. Denna publikation är utformad för att hjälpa lärare att införliva teorin om kognitiv belastning i sin undervisningspraxis. Den är avsedd att vara en praktisk resurs och använder exempel från NSW-kursplaner för att illustrera hur lärare kan använda teorin om kognitiv belastning i klassrummet.