https://larrycuban.wordpress.com/2018/11/10/are-you-a-visual-or-an-auditory-learner-it-doesnt-matter-daniel-willingham/

”Detta fanns att läsa den 4 oktober 2018 i New York Times.
Du måste läsa artikeln för att förstå helt, men många människor tycker att läsa är inte hur de lär sig bäst. De skulle hellre lyssna på en förklaring eller se ett diagram. Forskare har formaliserat dessa preferenser i teorier om lärstilar. Teorierna är tillräckligt inflytelserika för att många stater (inklusive New York) kräver att framtida lärare ska känna till dem och att veta hur de kan användas i klassrummet.
Men det finns inga bra vetenskapliga bevis för att lärandestilar faktiskt existerar”.