https://uknowledge.uky.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=edp_facpub

Rapport från 2016 som gör ett försök att sammanfatta över 100 år av forskning om betyg och betygssättning.