https://www.tes.com/news/tes-magazine/tes-magazine/why-punishments-and-rewards-dont-work

”Det finns nackdelar med att använda straff och belöningar för att hantera störningar –  uppmuntra istället positiva sociala normer”, skriver Nick Rose i den här artikeln. … ”När det gäller bevisbaserade metoder som kan hjälpa lärare och skolledare att hantera störningar på låg nivå, finns inte mycket att hämta och det finns en hel del vi inte vet. Men vi kan se på forskningen och psykologin som ligger till grund för många policys för uppförande i skolan, och mer specifikt titta på användningen av belöningar och sanktioner som nästan alla skolpolicys bygger på. Därmed kan vi börja reda ut vad som borde fungera, och kanske mer viktigt, vad som troligtvis inte kommer att göra det”