http://www.cem.org/blog/the-level-illusion/

När jag arbetade i en lokal myndighet blev jag ombedd att bygga ett Excel-baserat uppföljningssystem, något som grundskolorna skulle kunna använda för att följa elevers framsteg genom nivåer.
”Eleverna gör tre poängs framsteg per år” fick jag veta. Jag nickade allvarligt. ”Tre poäng är förväntade framsteg”.
Detta var, som jag snart skulle upptäcka, en obestridlig sanning; sanningen som alla uppföljningssystem byggdes på.
”Så, elever måste göra mer än det om skolorna ska göra det bra”.
Jag stirrade högtidligt på det tomma Excel-fönstret på min datorskärm – ett stort ansvar tycktes lägga sig på axlarna.
”Kan du få det att göra det?”
”Och kan du få det att skifta färg?”