http://www.zigsite.com/PDFs/MachinationsWWC%28V4%29.pdf

Siegfried Engelmanns svidande kritik 2008, efter att resultaten från Project Follow Through negligerats – inledning:

”Följande kritik av What Works Clearinghouse (WWC) bygger till stor del på ett brev skickat till Jean Stockard från Mathematica den 8 september 2008. Brevet visas som bilaga A.Slutsatsen av denna kritik är att What Works Clearinghouse är så irreparabelt fördomsfullt att det måste få annan inriktning och omorganiseras grundligt under annan ledning för att fylla funktionen att tillhandahålla tillförlitlig och korrekt information om vad som fungerar”.