https://teacherhead.com/2018/10/31/how-not-to-misfire-exploring-the-learning-process-with-henry-viii/

Tom Sherrington gör ett experiment med sig själv som försökskanin. Hur går han själv tillväga för att lära sig något som han inte vet så mycket om om? Och vad kunde en lärare ha bidragit med i den processen:

”Efter att ha skrivit om lektioner som gick fel, blev jag ombedd att föreslå vad folk borde göra istället. Det är en mäktigt stor uppgift, för vad du kan göra beror på vad exakt du vill att elever ska veta och i ett visst exempel finns det otaliga möjligheter. Men med tanke på att många av mina misslyckanden är exempel på att samla och bearbeta deklarativa kunskaper av olika slag, kommer jag att försöka undersöka vad som kan fungera i ett visst kunskapssammanhang: The Six Wives of Henry VIII”.