https://pareonline.net/getvn.asp?v=23&n=12

Från abstrakt:

”Forskning om lärares betygssättning har visat att det finns stor variation mellan lärare om både processen och produkten av gradering, vilket resulterar i låg jämförbarhet och problem med ojämlikhet vid användning
betyg för urval. Trots denna situation är inte mycket känt om fördelar eller nackdelar med olika modeller för betygsättning.
I denna studie användes, med ett litet urval av lärare (n = 24), en metod för att jämföra två modeller för betygssättning vad gäller (a) överenskommelse mellan bedömare (tillförlitlighet) och (b) motiveringar för de tilldelade betygen (validitet). Designen är experimentell, med lärare som slumpmässigt tilldelades två villkor, där de betygssatte samma studentprestanda antingen analytiskt eller holistiskt”.