https://www.aft.org/sites/default/files/periodicals/willingham_0.pdf

I sin frågespalt svara Daniel Willingham på frågan:

”Det händer ofta att eleverna berättar för mig att de läste inför ett prov, vilket innebär att de studerade sina anteckningar och läroboken,men de lyckades ändå inte så bra. Om de har studerat materialet,varför kommer de inte ihåg det? Finns det något jag kan göra för att hjälpa dem studera mer effektivt?”

Det blir 9 sammanfattande sidor om kognitionsvetenskap och minne …