Michael Fullan ser tillbaka på sitt liv och arbete, beskrivet i boken Surreal Change: The Real Life of Transforming Public Education.