http://acsweb.ucsd.edu/~scp008/pdf/PR_2018.pdf

Från abstrakt:

”Att försöka återkalla information från minnet, som vid ett övningstest, är en av de mest effektiva studie tekniker som man känner till för att lära sig vetenskapliga fakta. Men ger test inlärning som kan överföras till olika sammanhang? I den här artikeln rapporterar vi resultaten från den första omfattande metaanalys som granskar den frågan. Vår sammanställning omfattade 192 effektstorlekar för överförings, extraherade från 122 experiment och 67 publicerade och opublicerade artiklar (N 10,382) och som tillsammans omfattar mer än 40 års forskning”.