http://www.cogsci.bme.hu/~ktkuser/learningmemory/publications/download/szollosi2017_acp.pdf

Sammanfattning:

Tidigare studier har visat att ”retrieval practice” leder till bättre minne på lång sikt än ytterligare studier av ett material (ett fenomen benämnt test-effekten). I denna studie jämförde vi effektiviteten av dessa strategier för studier. Det slutliga summativa testet sker under stress (som i en tentamen). Deltagarna studerade ordpar; sedan studerades halva materialet upprepade gånger,medan den andra halvan testades upprepade gånger. Efter en 7-dagars fördröjning utsattes deltagarna för antingen psykosocialt stressande situation eller en kontrolluppgift följt av en associativ minnessuppgift som testade minnet för alla objekt. Flera mätningar användes för att bedöma stressnivåer: bedömningar av känslomässiga tillstånd samt analyser av saliv-kortisol och nivåer av alfa-amylas. Resultaten är till förmån för den ekologiska validiteten av ”retrieval practice” för inlärning. Deltagarna återkallade mer testade objekt än upprepat studerade poster, oavsett de utsatts för en stressfull situation och hormonell (kortisol) respons på stress.