https://www.forskning.se/2018/09/06/sa-lar-sig-nyanlanda-svenska-pa-tva-ar/

Eva Barkeman på forskning,se har intervjuat Maria Lim Falk, forskare i svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet, om ett projekt som syftar till att ta fram en modell för intensivutbildning.  Ingress:

”Allra viktigast är att snabbt öka ordförrådet. För att lyckas krävs läxor i ord och fraser. Och tydliga mål. Det är receptet när Stockholms universitet utvecklar en intensivutbildning som ska ge nyanlända ungdomar gymnasiebehörighet på bara två år”.