http://discovery.ucl.ac.uk/1507152/1/Wiliam2001Reliability3_final.pdf

Introduktion, inledningen:

Inget mätinstrument är perfekt. Om vi ​​använder en termometer för att mäta vätskans temperatur, även om temperaturen inte förändras, får vi små variationer. Vi antar vanligtvis att det här är slumpmässiga fluktuationer runt den sanna temperaturen, och vi tar medeltalet av avläsningarna som vätskans temperatur men det finns mer subtila problem… ”