https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10798-018-9468-x.pdf

Hela titeln: Integrating learners into the assessment process using adaptive comparative judgement with an ipsative approach to identifying competence based gains relative to student ability levels

Ur abstrakt;

”.. En adaptiv jämförande bedömningsmetod användes för att rangordna svar på varje uppgift, vilka sedan analyserades ur ett ipsativt perspektiv (the practice of determining a student’s progress based on their earlier work). Artikeln framhäver potentialen i detta tillvägagångssätt när det gäller att utveckla elevernas epistemologiska förståelse för grafisk och teknisk utbildning”.