https://cdn.auckland.ac.nz/assets/education/hattie/docs/influences-on-student-learning.pdf

Inledning:

Det här är min tredje installationsföreläsning sedan jag blev professor för 15 år sedan. Därför har jag lärt mig att ta tillfället i akt och ge en vision, eftersom det finns så få möjligheter att prata med kollegor om sin egen esoterik och lust. Kanske är det att jag bara behöver göra samma sak tre gånger för att åtminstone säga något, och jag vet att min familj har döpt om dessa till mina ”Ignorable lectures”. Jag vet att det faktum som man minns mest från min första var att det var första gången som ordföranden Michael Scriven och talaren presenterade en installation och att båda inte bar slips. Faktum från den andra i North Carolina var att den var inplanerad samtidigt som Simpson-juryen läste upp sin dom”