https://bjorklab.psych.ucla.edu/wp-content/uploads/sites/13/2016/07/Koriat_RBjork_2005.pdf

Ur Abstrakt:

”Övervakning av den egna kunskapsinhämtningen under studier lider av en inneboende skillnad mellan studie- och testsituationer. Bedömning av inlärning (Judgement of Learning, JOL) görs i avsaknad av information om vad som sedan efterfrågas vid test. Att inte räkna med effekterna av den saknade informationen när man gör bedömningen kan införa en känsla av kompetens under inlärning som visar sig vara obefogad vid provet”.