En serie på fem korta videos för nya studenter vid Stanford University, men den går lika bra att använda för vem som helst som ska lära sig något. Den sjätte videon om metakognition, dvs den egna medvetenheten om och förmågan att planera sitt lärande, kan ses först eller sist.