http://mje.mcgill.ca/article/view/9475/7229

” … Denna artikel ger en kritisk analys av den metod som används av Hattie ur en statistikers synvinkel. Vi kan vända och vrida på historier utifrån verkliga data i ett försök att kommunicera resultat till en bredare publik, men dessa berättelser bör inte landa i fiktionens rike. Vi måste därför helt döma ut Hatties metodik som pseudovetenskap. Forskaren från Nya Zeeland har uppenbarligen lovvärda avsikter, som vi först och främst beskriver. Bra intentioner hindrar emellertid inte stora fel i Visible Learning – fel som vi kommer att diskutera efteråt. Analysprocessen leder sedan till en lista med frågor som forskarna borde fråga sig när de studerar studier och undersökningar baserade på analyser av data, inklusive metaanalyser”.