https://files.osf.io/v1/resources/qn2f9/providers/osfstorage-5a02491b594d900264669b9c?action=download&version=2&direct

Abstrakt

”Poäng på Intelligenstest och längd på utbildning är positivt korrelerade. Denna korrelation kan tolkas på två sätt: Studenter med större potentiell intelligens fortsätter och slutföra mer utbildning, eller en längre utbildning ökar intelligens. Vi gjorde metaanalyser av tre kategorier av kvasi-experimentella studier av pedagogiska effekter på intelligens: de som uppskattar sambandet utbildning – intelligens efter att ha kontrollerat för tidigare intelligensmätning, de som använder skolpolitiska förändringar som instrumentella variabler och de som använder regression-diskontinuitetsdesign på åldersgräns för skolstart. Med 142 effektstorlekar från 42 uppsättningar data med över 600 000 deltagare fann vi konsekventa bevis för fördelaktiga effekter av utbildning på kognitiva förmågor, cirka 1 till 5 IQ-poäng för varje ytterligare år av utbildning. Modererade analyser indikerade att effekterna kvarstod under hela livslängden och fanns inom alla kategorier av kognitiv förmåga som studerades. Utbildning verkar vara den mest konsekventa, robusta och hållbara metoden som ännu inte identifieras för att höja intelligensen”.