http://journals.sagepub.com/eprint/VxwbDqUtcnb9bBjxtuGZ/full

Början av Abstrakt
”Det finns ett intensivt allmänintresse i frågor kring hur barn lär sig att läsa och hur de bäst kan läras. Forskningen inom psykologi har givit svar på många av dessa frågor, men det är något överraskande att den har gått så långsamt för den här forskningen att påverka utbildningspolitiken och praktiken. I stället har fältet plågats av årtionden av ”läs- krig”.