https://www.povertyactionlab.org/sites/default/files/publications/NBER-23744-EdTech-Review.pdf

ABSTRAKT

”Under de senaste åren har det varit stor dramatik kring potentialen för teknik att transformera inlärning. Medan investeringar i utbildningsteknik fortsätter att växa, möter studenter, föräldrar,och lärare ett till synes oändligt utbud av utbildningsteknik att välja – allt från digitala personliga lärplattformar till pedagogiska spel och online-kurser. Mitt i upphetsningen, är det viktigt att gå tillbaka och förstå hur tekniken kan hjälpa – eller i vissa fall hindrar – hur eleverna lär sig. Denna text granskar, syntetiserar och diskuterar experimentella bevis på effektiviteten av teknikbaserade metoder inom utbildning och skisserar områden för framtida utredning. I synnerhet undersöker vi RCTs i följande kategorier av utbildningsteknik: (1) tillgång till teknik, (2) datorstött lärande, (3) tekniskt aktiverade beteendemässiga ingrepp i utbildningen och (4) lärande online”.