http://www.ollielovell.com/errr/dylanwiliam/

”I den här intervjun diskuterar vi varför Dylan tyckte att Leadership for Teacher Learning var en nödvändig bok att skriva. Vi får Dylans synpunkter på den nuvarande läget för utbildningsforskning med särskild inriktning på meta-analys och meta-meta-analys. Vi utforskar sedan vad en bra lärare är, och varför det är så svårt att identifiera en. Och sedan går vi över till en djup diskussion om formativ bedömning och mer specifikt hur en skola kan integrera formativ bedömning i sin klassrumskultur för att förbättra elevers inlärning”.