https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1747938X18300101

Abstrakt

”Med den ökande dominansen av digital läsning över pappersläsning har förståelse för mediets effekter på läsförståelsen blivit angelägen. Resultaten från forskning som jämför inlärning från tryckta och digitala media ger dock blandade resultat, vilket gör slutsatser svåra att nå. I den aktuella metaanalysen har vi undersökt forskning de senaste åren (2000-2017), och jämfört läsning av likvärdiga texter på papper och på digitala enheter. Vi inkluderade studier mellan deltagargrupper (n = 38) och för samma deltagares mönster (n = 16) med 171.055 deltagare. Analyserna avslöjade tre signifikanta moderatorer: (1) tidsram: den pappersbaserade läsfördelen ökade i tidsbegränsad läsning jämfört med läsning i egen takt; (2) textgenre: den pappersbaserade läsfördelen var konsekvent i studier som använde informationstext eller en blandning av informativa och berättande texter, men inte för dem som endast använder berättande texter; (3) Publiceringsår: Fördelen med pappersbaserad läsning ökade under åren. Teoretiska och pedagogiska konsekvenser diskuteras”.