https://unpickingeducation.wordpress.com/2018/10/15/doing-away-with-differentiation/

Om barn verkligen kan bli smartare, vilket de kan (förhoppningsvis kommer jag att demonstrera detta nedan), hjälper differentiering verkligen, håller det eleverna tillbaka, ligger svaret i hur vi gör differentieringen?

Tja, jag ska helt frankt och föreslå att vi helt och hållet gör oss av med all vår differentiering. Det finns undantag där äkta differentiering kan krävas, som till exempel när en dyslektisk student kanske använder en bärbar dator. Och ibland måste vi göra saker annorlunda för elever med Downs-syndrom, till exempel, eller med andra mycket allvarliga svårigheter med inlärningsproblem. Men den stora majoriteten av all differentiering är ett slöseri med tid”.