http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1745691617747398

”Abstrakt
Läsning sker till vardags i olika omgivningar, t.ex. på tåget till jobbet, i en fullsatt cafeteria eller hemma medan man lyssnar på musik. I dessa situationer utsätts läsare för yttre hörselstimulering från närliggande ljud, tal eller musik som kan distrahera dem från sin uppgift och minska deras förståelse. Även om många studier har undersökt hörsel-distraherande effekter under läsning, har resultaten visat sig vara inkonsekventa och ibland till och med motsägelsefulla. Dessutom har de vidare teoretiska konsekvenserna av resultaten inte alltid uttryckligen beaktats. Vi skriver om en Bayersk metaanalys av 65 studier om hörsel-distraherande effekter vid läsning och använder modeller för metaregression för att testa antaganden som härrör från befintliga teorier. Resultaten visade att bakgrundsbrus, tal och musik alla har en liten men tillförlitlig inverkan på läsningens prestanda. Graden av avbrott i läsförståelsen skilde sig inte i allmänhet mellan vuxna och barn. Förståeligt tal och lyrisk musik resulterade i störst distraktion. Även om detta sista resultat överensstämmer med teorier om semantisk distraktion, var det också tillförlitligt för distraherande av buller. Vi hävdar att nya teoretiska modeller behövs som kan redogöra för distraktion från både bakgrundsspråk och ljud”.