https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0046760X.2018.1529253?needAccess=true

ABSTRAKT
Denna artikel handlar om en tidig fas i historiska utbildningsjämförelser, där internationella utställningar spelade en viktig roll som tillfällen för jämförelse. Den ser på utställningarna på Exposition Universelle i Paris 1900, och mer specifikt dess utställningar om teckningsinstruktion. Genom att följa en central svensk aktör, Hjalmar Berg, och hans ambition att modernisera teckningsinstruktionen i Sverige baserat på hans intryck på utställningen, hävdar artikeln att utställningen var ett medium med potential att främja estetisk modernisering. Tidigare forskning har markerat världsutställningarna som viktiga arenor för den internationella jämförelsen av utbildningen. Denna artikel är avsedd att bidra till detta område genom att även utforska vad dessa utställningar betydde på nationell nivå.