https://www.fpce.up.pt/ciie/revistaesc/ESC32/ESC32_Arquivo.pdf

Inledning:

”Denna text tar upp frågan «Vad är skolor till för?» Och argumenterar för att varje generation måste svara på denna fråga för sig själv. Det är så att skolor har en distinkt roll i moderna samhällen för att ge tillgång till begrepp som gör det möjligt för unga att gå utöver sin erfarenhet på sätt som inte skulle vara öppna för dem i sina familjer och samhällen. Det presenterar ett alternativt perspektiv på utbildningspolitiken som ser skolor främst som instrument för den ekonomiska politiken och utmanar mycket socialvetenskap som exklusivt fokuserar på skolornas roll i kulturell och social reproduktion”