https://www.dylanwiliam.org/Dylan_Wiliams_website-Papers_files/Spectator%20talk.doc

Början av abstrakt:

Den utbildningsresultat för ett lands befolkning är en avgörande faktor för den ekonomiska tillväxten, och det är därför en viktig prioritering för alla länder att förbättra utbildningen. Ett antal sätt att göra detta har försökts, inklusive förändringar i skolans struktur, skolans styrning, läroplanen och en ökad roll för digital teknik. Medan vart och ett av dessa tillvägagångssätt Producerat vissa framsteg, har nettoeffekten på systemnivå varit nära, om inte faktiskt, noll. I detta dokument argumenterar jag för att huvudorsaken till att de flesta systemomfattande utbildningsreformer har misslyckats är att de har ignorerat (1) vikten av lärares kvalitet för elevernas framsteg; (2) det faktum att den är mycket varierande; och (3) att lärares kvalitet har olika inverkan på olika elever.