https://www.researchgate.net/publication/-Authentic-teachers-Student-  criteria-perceiving-authenticity-of-teachers 

Abstrakt:

”Tillförlitlighet ses av många som en nyckel för gott lärande och god utbildning
Det finns mätetal om tillförlitlig instruktion, tillförlitligt lärande, tillförlitliga problem, tillförlitlig bedömning, tillförlitliga verktyg och tillförlitliga lärare. Problemet är att medan tillförlitlig är ett ofta använt adjektiv som beskriver nästan alla aspekter av undervisning och lärande, är konceptet självt inte så väl använt.
Denna kvalitativa studie granskar – baserat på data som samlats in via intervjuer och fokusgrupper – vilka kriterier studenter i gymnasiet använder när de bestämmer om deras lärare är tillförlitliga. Den gav fyra kriterier som eleverna använder: Expertis, Passion, Unik och Distanserad”.