http://psychlearningcurve.org/what-every-teacher-and-student-needs-to-know-about-memory/

Kortfattad artikel på Psych Learning Curve som lättfattligt sammanfattar det man kan behöva veta om olika typer av minne, hur de fungerar sinsemellan och vad det innebär för studier, inlärning och undervisning.