https://www.teachwire.net/news/2-simple-changes-to-create-the-schools-our-children-need

Inledning:

”För närvarande, enligt resultaten av den senaste rundan av internationella PISA-tester, lämnar ungefär 120 000 elever varje år skolan i England utan den läskunnighet de behöver för att delta effektivt i samhället, och ungefär samma antal saknar de matematiska färdigheter de behöver för att göra till och med de mest grundläggande ekonomiska beslut”.