https://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/Bandura1982AP.pdf

Inledning:

Om det centrala i self-efficacy mekanismen (SEM) i mänsklig verksamhet.

SEM-påverkar tankemönster, handlingar och känslomässig upprördhet. Ju högre nivå av uppbådad self-efficacy vid test, desto högre prestationsförmåga och ju lägre känslomässig affekt. Undersökningar visar att SEM kan ha stor förklarande kraft. Den egna uppfattningen om self-efficacy bidrar till att förklara så olika fenomen som förändringar i hur olika typer av påverkan hanteras, nivån på fysiologiska stressreaktioner, självreglering av trotsighet, resignation och förtvivlan vid misslyckanden, självförsvagande effekter av extern kontroll och illusorisk ineffektivitet, prestationssträvanden, ökat eget intresse och karriärförlopp.

Det inflytande som självuppfattad collective efficacy spelar vid social förändring och de sociala förhållanden som bidrar till utvecklingen av kollektiv ineffektivitet analyseras.