Albert Bandura om ”Moral Disengagement” – om hur annars bra människor kan göra grymma saker genom att selektivt frigöra sig från moraliska spärrar vid omänskligt beteende.