https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14767724.2018.1531235?needAccess=true

Kris och skandal i skolan? Joakim Landahl om medias roll i synen på Svenska skolreformer mot en bakgrund av de första stora internationella jämförelserna onder 1970-talet.