https://www.ifn.se/storage/ma-pdf

Så här presenteras den här rapporten på Institutet för näringslivsforsknings hemsida:

Studie om svenska skolan uppmärksammas  2018-09-18

Magnus Henrekson och Johan Wennström, IFN, skriver i dag i den populärvetenskapliga nättidningen Quillette att grundorsaken till problemen i den svenska skolan ”är den läroplan som avvisar ämneskunskaper, ger elever för stort ansvar och försvagar lärarrollen. När kunskapssynen kombinerades med marknadsreformer skapades incitament att konkurrera med annat än kunskaper”. Även Tyler Cowen, professor på George Mason University, skriver om den aktuella studien av Henrekson och Wennström. På Facebook har Quillette-artikeln delats snart 1 500 gånger (19 sept. 2018).