https://www.skolaochsamhalle.se/flode/skolpolitik/flumpedagogik-och-marknadsstyrd-skola-tva-sidor-av-samma-mynt/

Artikel av Jonas Linderoth i Skola och Samhälle. Ingress:

Kritiken mot den så kallade flumpedagogiken används i skoldebatten för att avleda kritik mot den marknadsstyrda skolan. Jonas Linderoth menar att det snarare handlar om två sidor av samma mynt