https://bennewmark.wordpress.com/

Summativ bedömning som urvalsinstrument måste vi ha, menar Ben Newark i den här bloggposten, men intelligens, som låter vissa nå längre än andra, är ingen dygd utan en egenskap.

Om värderingar och attityder i skolan och att utbildning och lärande är lika viktigt för alla.