https://www.worklearning.com/wp-content/uploads/2017/10/Does-eLearning-Work-Full-Research-Report-FINAL2.pdf

Inledning:

Den här forskningsinsatsen började med frågorna ”Fungerar eLearning?” Och ”Vad säger den vetenskapliga forskningen om eLearnings effektivitet, särskilt när den jämförs med klassrumsinstruktion?” Självklart fungerar verkliga applikationer, eftersom miljontals människor använder eLearning varje dag. Å andra sidan har eLearning fått rykte om sig att vara tråkig och ineffektiv samtidigt som den är vilt hypad av leverantörer och eLearning evangelister.
Genom att titta på den vetenskapliga forskningen om eLearning kan vi undersöka dess effektivitet när den studeras noggrant och när skeptiska forskare undersöker den med väl utformade forskningsprogram som ser till att eliminera företeelser, missuppfattningar och överdrivena kommersiella entusiaster.
Denna forskningsrapport innehåller fyra avsnitt:
1. Meta-analyser, Jämförelse mellan eLearning och traditionell klassrumsinstruktion
2. Exempel på enkla forskningsstudier Att jämföra eLearning med klassrumsundervisning
3. Exempel på annan eLearning – Relevanta forskningsstudier
4. Meta-analyser av andra tekniker som är relevanta för eLearning.