https://www.educationnext.org/has-inclusion-gone-too-far-weighing-effects-students-with-disabilities-peers-teachers/

Ur inledningen

”- – – I denna artikel undersöker jag policy och befintlig forskning om inkludering för att beskriva vad vi vet, vad vi inte vet, och hur nuvarande kunskaper bör vägleda beslut om var man ska utbilda elever med olika funktionshinder. Ett underliggande tema för denna diskussion är att inkludering påverkar inte bara dem det gäller utan också deras kamrater och lärare. Samspelet mellan och bland dessa tre grupper ger förslag till forskningsområden som kan bidra till framtida diskussioner om inkludering och hur den kan fungera bra för alla inblandade”.