http://www.psy.cmu.edu/~siegler/710-Fisher-2014.pdf

Abstrakt:

”Det finns en mängd bevis för vikten av fokuserad uppmärksamhet för avkodning och prestation. Ändå sätts små barn i grundskolan, med outvecklad egenkontroll av fokus och uppmärksamhet, ofta i  klassrum fulla av skyltar och affischer som inte är relevanta för pågående instruktion. Vi undersökte huruvida sådana dekorationer kan påverka barnens förmåga att behålla fokuserad uppmärksamhet under undervisning och att lära sig något. Vi satte lågstsdiebarn i ett laboratoriumklassrum under sex introduktionslektioner i naturvetenskap och manipulerade experimentellt den visuella miljön i klassrummet. Barnen var mer distraherade av den visuella miljön, tog mer tid på sig och lärde sig mindre när väggarna var mycket dekorerade än när dekorationerna togs bort” 

Här är en populärvetenskaplig artikel om resultaten https://www.psychologicalscience.org/news/releases/heavily-decorated-classrooms-disrupt-attention-and-learning-in-young-children.html

och en kort intervju med en av forskarna

Men hur trovärdigt var det här laboratorieexperimentet egentligen? Visst blir man väl hemmablind efter ett tag? Läs Oliver Lovells bloggpost om artikeln här, där han tar upp kommentarer och tittar på metoden forskarna använde: http://www.ollielovell.com/tot/classroomdisplays/