Tre bloggposter, del 1-3 om den engelska motsvarigheten till Sveriges extra tilldelning i skolpeng som följer med elever som kan antas behöva extra stöd. I England sker urvalet med utgångspunkt från vilka föräldrar som ansökt om fri skollunch och kallas Pupil Premium.

(part I): Do not measure attainment gaps

(part II): Reporting requirements drive short-term, interventionist behaviour

(part III): Can within-classroom inequalities can ever be closed?

Ingress:

Varje skolforskare jag träffat vill ta reda på hur vi kan stötta elever med missgynnsam bakgrund när de navigerar genom utbildningssystemet. Jag skrev min doktorsavhandling om varför skolan hjälper medelklassfamiljer att ta sig vidare på samhällsstegen. Ingen politiker är galen nog att göra något åt ​​det; men de har varit modiga nog att lägga sina pengar där munnen är, genom att använda pengar för att försöka stänga klyftorna i skolresultat. Denna serie blogginlägg förklarar varför jag tycker att Pupil Premium inte har fungerat och varför det leder utbildningssystemet bort från saker som kan fungera något bättre. Jag föreslår att det är dags att åter fokusera vår energi på att skapa sådana klassrum som ger störst chans att lyckas till de som sannolikt kommer att hamna på efterkälken”.