https://www.forbes.com/sites/nataliewexler/2018/09/10/hard-but-important-words-about-why-so-many-kids-struggle-to-read/h

Vetenskaplig forskning har visat hur barn lär sig att läsa och hur de ska läras att läsa. Men många lärare känner inte till forskningsresultaten och, i vissa fall, motstår de dem aktivt. Som ett resultat är miljontals barn på väg att misslyckas.

Läs artikeln och sen, se det här videoklippet: