https://www.aft.org/sites/default/files/periodicals/Hirsch.pdf

Inledning:

”Medan pedagoger har gjort goda framsteg när det gäller att lära barn att avkoda (det vill säga koppla tecken till talljud), är det nedslående att vi fortfarande inte har tagit oss förbi ”fjärde klassens” läsförståelse. Vi finner, att trots den stora betydelsen av att våra yngsta läsares kan hantera enkla texter, så är det många studenter – särskilt de från låginkomstsammanhang, som kämpar med svårigheter när det är dags att för att ta itu med mer avancerade akademiska texter i fjärde klass”.