http://pamelasnow.blogspot.com/2018/08/an-open-letter-to-student-teachers.html

Från inledningen:

Kära lärarstuderande!
Jag skulle vilja ha en pratstund med dig. Det handlar om att läsning. Ja, jag vet att du förmodligen blir tillsagd att tänka på läskunnighet, och till och med om flera sorters läskunnighet, men låt oss ta det basala att få mening ur en sida med tryckt text, eftersom alla barn måste kunna gör det. Det är inte förhandlingsbart. Närmare bestämt måste vi prata om ett obehagligt faktum som du kanske inte är medveten om – det faktum att alltför många barn lämnar grundskolan med läs-, skriv- och stavningskunskaper som är åratals under den nivå de behöver för övergången till gymnasiet och för att lyckas akademiskt och yrkesmässigt. Jag vet inte om du nyligen har talat med någon högstadielärare och frågat dem hur nöjda de är med läs-, skriv- och stavningsförmåga hos de år 7 studerande som de tar emot? Det har jag, och de är inte glada.